เพลง

    ซุ่มเตรียมความพร้อมมานานหลายเดือน ในที่สุด “POTATO LIVE OPENING FRIENDS ALBUM ONLINE CONCERT”. Continue reading