ทรู 5G ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทย ผ่านเวทีสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ครั้งที่ 5

กรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2564 – การก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่เชื่อมโยงทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้เข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย ทรู 5G ตอกย้ำผู้นำเครือข่าย 5G ที่เร็ว แรง และครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศ ครบกว่าด้วย 7 ย่านความถี่ พร้อมรองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ โดยร่วมกับ Huawei ASEAN Academy และ Techsauce จัดงานสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ในหัวข้อ “Industry” ผ่าน True VROOM พร้อมถ่ายทอดสดที่ ทรูไอดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งจากในและต่างประเทศ ร่วมเปิดมุมมองในการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พร้อมอัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีในประเทศไทยได้น่าสนใจดังนี้

True 5G Tech Talk: ปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยยุค 5G

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังงานสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ในหัวข้อ “Industry”

บทบาทของ 5G ในการเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิต มร.อาล์วิน อิง อาจารย์ผู้สอนวิชา Digital Transformation, Industry 4.0, Industrial Internet of Things และ AI for business หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกิดจากความก้าวหน้าของ IoT และ 5G คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

· ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ อุตสาหกรรม 4.0 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2010 มีการใช้ IoT, ปัญญาประดิษฐ์, และข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม โดยมี 5G เป็นตัวขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ไว้ด้วยกัน

· การใช้งานของ 5G ในภาคอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ มนุษย์กับมนุษย์, มนุษย์กับเครื่องจักร และ เครื่องจักรกับเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เน้นการทำงานแบบเครื่องจักรกับเครื่องจักร ให้มีความสามารถในการเชื่อมต่อและทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น

· ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เต็มตัวแล้ว ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ จ.ระยอง มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม แต่ยังไม่มีการเผยแพร่รูปแบบการใช้งานต่างๆที่มากพอ ทำให้ประชาชนไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยภาครัฐเข้ามาช่วยเผยแพร่ให้คนในสังคมรับรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในอุตสาหกรรมไทย ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง ระบบนิเวศหรือโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่เอื้ออำนวย

· ประโยชน์ที่ได้จาก 5G คือ การเชื่อมต่อข้อมูลที่เร็วและหลากหลาย ผู้ใช้งานมีอุปกรณ์และแอปพลิเคชันมากมาย สามารถทำงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบประมวลผลที่ดี เช่น ในอุตสาหกรรมพลังงาน มีการใช้หุ่นยนต์ทำงานที่มีความเสี่ยงทดแทนมนุษย์ มีการส่งข้อมูลต่างๆ ผ่าน 5G รวมทั้งมีการควบคุมการปฏิบัติงานทางไกลอีกด้วย

· เทคโนโลยีทั้งหุ่นยนต์, AI หรือ 5G เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเทรนด์ที่กำลังมา สำหรับประเทศไทย ควรเริ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการผลิตภายในประเทศ รวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

เทคโนโลยี 5G เข้าไปช่วยการทำงานของหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น นายสุริยา ก้อนคำ หัวหน้าธุรกิจ โรโบคอร์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G ทำให้การทำงานการสั่งการหุ่นยนต์เร็วขึ้นอย่างมาก

· 5G ช่วยปลดล็อคหลายด้าน เช่น การใช้งานหุ่นยนต์ของทรู 5G หากใช้ 4G อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์ แต่เมื่อใช้ทรู 5G สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหุ่นยนต์ได้พร้อมกัน 300-400 ตัว ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการให้บริการทั้งการให้บริการหุ่นยนต์ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหุ่นยนต์ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยทุ่นแรง ให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น

· สร้างระบบนิเวศภายในประเทศให้แข็งแกร่ง จะต้องมีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ยกตัวอย่างการใช้หุ่นยนต์ทดแทนพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด พร้อมจัดหลักสูตรให้พนักงานเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

 

Related

กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2565 -  ทรู 5G. Continue reading

JOIN THE DISCUSSION